VOICE

Ook in Nederland hebben we er helaas nog steeds mee te maken...!

KINDERMISHANDELING

Veelal wordt gedacht bij kindermishandeling aan slaan, schoppen of andere vorm van fysiek geweld, maar dat is slechts een kleine percentage en de meest zichtbare vorm van kindermishandeling.

Emotionele/psychische mishandeling komt helaas nog vaker voor in Nederland en is veel moeilijker "zichtbaar"! Volgens Nederlandse statistieken wordt 1 op de 30 kinderen in Nederland mishandeld. D.w.z. in een klas van 30 kinderen zit dus minimaal één kind dat mishandeld wordt. 1 op de 2 Nederlanders krijgt ooit te maken met mishandeling. Dat wil niet zeggen dat ze die zelf ondergaan, maar wel dat zij getuige zijn van, of via familie/vrienden/kennissen hiermee te maken krijgen. Dat zijn schokkende cijfers! Dat is ook precies de reden dat we binnen ons gastouderbureau vanaf de start veel tijd steken in het herkennen en signaleren van kindermishandeling. Dit doen we niet vanuit boeken maar d.m.v. een zo praktisch mogelijke aanpak hierin.

In 2018 hebben Marieke en ikzelf beide de opleiding tot aandachtsfunctionaris succesvol afgerond. We hebben destijds een "pitch" gehouden hoe wij het onderwerp kindermishandeling een centrale plaats hebben gegeven binnen ons bureau. Hiervoor hebben we de letters van "VOICE" gebruikt. Tevens hebben we visueel ook een betekenis gegeven aan de letters. De vrij complexe meldcode kindermishandeling krijgt zo een helder en concrete invulling waarmee gastouders aan de slag kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling. Zo zorgen we ervoor dat het kind letterlijk een stem (VOICE) krijgt via onze gastouders! Zo kunnen we ouders vroegtijdig ondersteunen en de juiste hulp inschakelen (indien nodig).

Marieke is binnen ons bureau benoemd tot aandachtsfunctionaris, waardoor zij het eerste aanspreekpunt binnen het bureau is in geval van vermoedens of als je vragen hebt over dit onderwerp!